Címlap Minősítések

Page Peel Banner

Hasznos információk

Designed by: bgeorge
PDF Nyomtatás E-mail

 

 

MTSZ MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT

2005

A minősítés célja:
A rendszeres sportjellegű természetjárás elismerése, ezáltal ilyen tevékenységre való állandó késztetés.

 

 

 


Szakáganként, követelményszint szerint összevethető, egységes teljesítményrendszer biztosítása.

 

 

 


Fizikai teljesítményen alapuló, időhöz kötött, egymásra épülő, folyamatosan növekvő követelményeket támasztó teljesítményrendszer. A fokozatok többször is megszerezhetők, a legmagasabb megszerzett minősítés nem évül el.

 

 

 

1.) Bronzjelvényes természetjáró
2.) Ezüstjelvényes természetjáró
3.) Aranyjelvényes természetjáró
4.) Érdemes természetjáró
5.) Kiváló természetjáró

 

 

 

Természetjáró minősítést csak az kaphat, aki mind a teljesítés időszaka alatt, mind a minősítés időpontjában érvényes Magyar Természetbarát Szövetség igazolvánnyal rendelkezik és a teljesítést egyéni túranaplóval dokumentálja.

Minden fokozat csak a megelőző megszerzése után teljesíthető.

Gyalogtúrázás és síelés szakágakban a teljesítés alsó korhatára a betöltött 6. életév, más szakágakban a betöltött 10. életév. A minősítésnek felső életkori határa nincs.

A minősítés alapegysége a szakágak sajátosságait figyelembevevő pontérték. Az egyes fokozatok megszerzéséhez a szabályzatban megfogalmazott feltételek teljesítése szükséges.

A pontok egy, vagy több szakágban vegyesen is összegyűjthetők. (Egy túrán belül is kombinálhatók a szakágak.)

 

A 20 pontot el nem érő egynapos túrák és városnézések nem értékelhetők.

 

A teljesítési időnek csak felső határa van (rövidebb időn belül is teljesíthető).

Valamennyi fokozat teljesítése egyszer – szülés, betegség, stb. miatt – megszakítható.

 

A túrák itthon és külföldön egyaránt teljesíthetők.

 

A túrák teljesítése nincs létszámhoz kötve.

 

 

 

 

A.) GYALOGTÚRÁZÁS

 

 

 

1 km = 1,5 pont,

illetve természetjáró tájékozódási versenyeken 1 km légvonaltáv = 3 pont.

Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont jár.

Alföldi túrákért túranaponként +2 pont jár. (A minősítés szempontjából alföldi túrának számít az a síkvidéki túra, amelyen a szintemelkedés nem haladja meg a 100 métert.)

Az I-II. és a XII. hónapokban túranaponként +3 pont jár.

Többnapos túra esetében naponként:

– csillagtúrán +1 pont
– vándortúrán +2 pont jár

Ha a többnapos túra sátorozással történik, úgy minden éjszakáért:

– állótáborban +2 pont
– mozgótáborban +10 pont jár

 

B.) MAGASHEGYI TÚRÁZÁS

 

(Erdőhatár feletti túrázás. Ez a Kárpátokban és Közép-Európában általában 1500 m tengerszint feletti magasságban történő túrázást jelent.)

 

 

Nehézségi fokozatok

Kalauzidő szerinti minden óráért

Minden 100 m szintkülönbségért

 

IV–IX.
hónapban

X–III.
hónapban

fel

le

1.) Magashegyi völgyi
túra (Menedékházhoz,
vízeséshez, tengerszemhez)

6 pont

7 pont

2 pont

2.) Gyephavasi túra
(hágó, gerinc, csúcs)

8 pont

10 pont

2 pont

1 pont

3.) Sziklatúra
(fal kiépített biztosítás-
sal, gerinc, csúcs)

8 pont

12 pont

4 pont

2 pont

4.) Biztosítást igénylő alpesi túra (biztosított mászó út, gleccser)

14 pont

18 pont

5 pont

3 pont

 

Többnapos túra, illetve sátorozás többletpontjai azonosak a gyalogtúrák pontszámaival. Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat napi bontásban, külön-külön kell pontozni

C.) TÚRAKERÉKPÁROZÁS

Csak a KRESZ szabályainak megfelelő túrák minősíthetők.

 

 

1 km műúton = 0,5 pont Minden 100 m szintemelkedésért +1 pont
1 km terepen = 1 pont Minden 100 m szintemelkedésért +2 pont

Többnapos túra esetén naponként:

– csillagtúrán + 1 pont
– vándortúrán +2 pont jár

Sátorban töltött éjszakáért:

– állótáborban +2 pont
– mozgótáborban + 8 pont jár

D.) VÍZITÚRÁZÁS

Önálló hajóvezető csak a 14. életévét betöltött személy lehet.

 

 

 

1 km evezés pontértéke

* A víz nemzetközi

VI–VIII.

IV–V. és IX–X.

XI–III.

besorolása

hónapban

Állóvíz

1,5

1,6

2,3

Folyóvíz

le

fel

le

fel

le

fel

ZW (szelid víz) A–C

1

2

1,2

2,4

1,5

3

WW (vad víz) I.

1,4

1,7

2,1

WW (vad víz) II.

1,7

2

2,6

WW (vad víz) III.

2,1

2,5

3,2

WW (vad víz) IV.

3

3,6

4,5

WW (vad víz) V–VI.

6

7

9

 

* A vízitúrázó szakirodalomban alkalmazott, nemzetközi rendszer szerint, vízsebességek és akadályok alapján minősített túraútvonalak.

A környező országok vízitúra útvonalainak besorolása a külföldi szakirodalomban megtalálható. A magyar víziutak minősítését az MTSZ Vízitúra Bizottsága elkészítette és körleveleiben, illetve a Turista Magazinban közzétette.

Sátorban töltött éjszakáért:

– állótáborban +2 pont
– mozgótáborban +6 pont jár

Hajóátemelésért +3 pont jár.

A teljes vízitúra-felszerelés szállításáért +25 pont jár.

Egy túrán belül is az eltérő nehézségű szakaszokat külön-külön kell pontozni.

E.) TÚRAVITORLÁZÁS

 

 

 

1 km vitorlázás pontértéke

 

VI–VIII.

IV–V. és IX–X.

 

hónapban

Túravitorlázás

0,7 pont

0,8 pont

Szörfözés

1 pont

1,2 pont

 

A tárgyévben még fel nem keresett kikötő (túrahely) igazolt érintése: +10 pont

Túra közben telephelyen kívül töltött éjszaka: + 3 pont

MVSZ túraversenyen részvétel igazolt befutással: + 5 pont

F.) SÍELÉS

Mindenfajta síelés – alpesi, futó és túra – pontozható.

 

 

1 óra = 6 pont

Többnapos túra esetén naponként:

– csillagtúrán + 1 pont
– vándortúrán + 2 pont

Nyílt sítúrán való részvételért: + 5 pont

Síalpinista rallyn: +10 pont jár

G.) BARLANGI TÚRÁZÁS

Barlangi túraként az idegenforgalmilag kiépítetlen barlangok (barlangjáratok) értékelhetők.

 

 

1.) Mászást különösebben nem igénylő járatok: 7

2.) Egyszerű, biztosítás nélküli mászásokat magábafoglaló járatok: 11

3.) Biztosítást igénylő járatok: 14

4.) Csak kötéltechnikával teljesíthető járatok: 22

Vizes járatok, vagy egyéb különleges körülmények, eggyel magasabb fokozattal számítandók. (A 4. fokozat esetében 30 pont.)

A magyarországi barlangok (járatok) nehézségi fokozatait az MTSZ Barlang Bizottsága tartja nyilván.

 

 

 

I. A BRONZJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb 1 éven belül teljesít 500 pontot.

II. AZ EZÜSTJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb további 1 éven belül teljesít újabb 800 pontot.

III. AZ ARANYJELVÉNYES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb további 2 éven belül teljesít újabb 2300 pontot. Ebből 500 pontot táj-, illetve országismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni. (A kettő nem vonható össze! A túramozgalmon belül egy útvonal, vagy egynapos túramozgalom csak egy alkalommal számolható el.)

IV. AZ ÉRDEMES TERMÉSZETJÁRÓ

Legfeljebb további 3 éven belül teljesít újabb 4000 pontot. Ebből 1000 pontot táj-, illetve országismertető túramozgalom,* vagy más szakág keretében kell igazoltan teljesíteni az aranyjelvényes fokozatnál leírt feltételek szerint.

Gyalogos szakág esetén feltétel:

 

- az Országos Kéktúra teljesítése, vagy

- az Alföldi Kéktúra és a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra együttes teljesítése.

 

(E feltétel alól akkor mentesül a teljesítő, ha az egyéb szakág(ak)ban legalább 1000 pontot gyűjtött össze.)

V. A KIVÁLÓ TERMÉSZETJÁRÓ

Időhatár nélkül teljesít újabb 15000 pontot egyéb feltétel nélkül.

*Túramozgalom: természetbarát szervezetek által kiírt, nem meghatározott napon (napokon) rendezett, hanem öntevékenyen, folyamatosan teljesíthető hosszabb-rövidebb túrák. Legtöbbször útvonalhoz kötöttek, vagy érintő pontokat tartalmaznak (pl. Országos Kéktúra, ... megye természetjárója, Vízi Nagy Kör, Országos Kerékpáros Körtúra, Lehel-túra, stb)

AZ IGAZOLÁS RENDJE
A túrázó túranaplóját folyamatosan vezeti (ezüst minősítésig a túrafelelős is végezheti). A túranapló alapján a bronz minősítést az egyesület (szakosztály) végzi.

Az ezüst minősítést a városi (kerületi), illetve ahol ilyen nem működik, a megyei (budapesti) minősítési albizottság (felelős) végzi.

Az arany minősítést a megyei (budapesti) minősítési albizottság (felelős) végzi.

Az érdemes és kiváló minősítést az MTSZ minősítési albizottsága végzi.

 

JELVÉNYEK ÁTADÁSA

A jelvény átadásáról, lehetőleg ünnepélyes keretek között a minősítési fokozatot odaítélő szervezetnek kell gondoskodnia.

 

EGYÉB

Ezen szabályzat az 1990. évi többször módosított Minősítési Szabályzat egységes szerkezetben.

Hatálybalépés ideje: 2005. január 1.

A korábban megszerzett érdemes természetjáró fokozat elnyerése óta a hitelt érdemlően igazolt túrák - visszamenőleg is - a kiváló fokozatba beszámíthatók.

A korábban megszerzett minősítések az új szabályzat hatálybalépésével sem évülnek el.

Ezen "Természetjáró minősítési szabályzatot" kidolgozó munkabizottság tagjai voltak:

Bagócs Edit
Bárdos György
Benke Magda
Bokody József
Feles László
Horvai Ferenc
Jancsó Ottó
Kalmár László
Kovalik András
Lehoczky Csaba
Lengyel József
Dr. .Martin János
Pálmai Vencel
Siklós György
† Szebényi Géza
 
A szabályzattal kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel, javaslataival keresse az MTSZ Gyalogtúra Bizottságának Minősítési Albizottságát.

Cím: MTSZ Gyalogtúra Bizottság
Minősítési Albizottság
1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 31. II.em.3.
1396 Budapest, Pf.: 483.
Ügyelet: hétfői napokon 17.30

 

 

 

Az egyes fokozatok teljesítésének feltételei

 

Nehézségi fokozat Pontérték óránként

 

Pontozás:
 

 

Pontozás:

 

Pontozás:

 

Pontozás:

 

 

Pontozás:
 

 

A követelmények részletezése, illetve a pontszámítás módja

 

Általános feltételek:

 

A minősítés fokozatai:

 

A minősítés rendszere:

 

A minősítés feladata: